בריאות

וחוסן קהילתי

אג'יק – מכון הנגב מקדם מגוון של תוכניות חדשניות לשיפור הבריאות בקרב חברי הקהילה הערבית הבדואית בנגב.

התוכניות פועלות בגישה קהילתית ומותאמות לבעיות המיוחדות שהקהילה סובלת מהן: שיעור גבוה של תמותת תינוקות; מספר גבוה של תאונות בית בקרב ילדים; שכיחות גוברת של מחלת הסוכרת; עישון והשמנת יתר. גם להעדר התשתיות בכפרים הלא-מוכרים השלכות על מצב הבריאות של התושבים, ובהן העדר מערך אמבולנסים מסודר וקושי בהתגוננות במצבי חירום.

מטרתנו היא לצמצם את הפערים בין החברה היהודית לחברה הערבית הבדואית בנגב בתחום הבריאות באמצעות פיתוח פתרונות יצירתיים בגישה קהילתית. לצורך כך הקמנו פורום אנשי דת לקידום סוגיות בריאות, הכשרנו מערך של מדריכות לקידום בריאות של נשים ותינוקות, הקמנו מרכז ספורט לנשים, הדרכנו צוותים לשעת חירום ואנו מפעילים שני אמבולנסים בשטחי הכפרים הלא-מוכרים בנגב, שבהם אין כתובות ודרכי גישה מוסדרות.

אנו פועלים עם מגוון רחב של קבוצות מקרב החברה: נשים, אנשי דת, בני נוער, אנשי מקצוע מתחום הבריאות ואף קשישות הפועלות כמקדמות בטיחות בבתים. הפעילות מתבצעת במסגרות שונות: בתי-ספר, גני ילדים, מסגדים, מתנ"סים, מרפאות ועוד.

לתוכניות של אג'יק בתחום קידום הבריאות שותפים רבים וביניהם: משרד הבריאות, בית-החולים סורוקה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פורום הרופאים הערבים בנגב, פורום האימאמים ועוד.

מניעת תאונות בית

אורח חיים בריא

חוסן קהילתי

אמבולנס בכפרים

אלהודאג׳

אלסנאבל

דילוג לתוכן