חירום

וחוסן קהילתי

בימים אלה מקים אג'יק-מכון הנגב צוותי חירום בעשרה כפרים בדואיים לא-מוכרים ברחבי הנגב. הצוותים נמצאים בכוננות 24 שעות ביממה ומוכנים לסייע בכל מקרה חירום: שריפה, תאונה, פגעי מזג האוויר או אירועים בטחוניים. הצוותים מתייצבים במקום האירוע, מטפלים בו, ולאחריו מלווים את המשפחה הנפגעת ומסייעים לה לשוב לשגרה.

הכשרות הצוותים כוללות גם סדנאות ייחודיות לנשים וילדים, וזאת כדי לסייע להם להתמודד עם מצבי חירום ואף למנוע אותם. כמו כן בונה אג'יק מודל של שיתופי פעולה אזוריים בין הצוותים השונים וביניהם לבין הרשויות והיישובים השכנים.

הפרויקט מתקיים בשיתוף עם מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ובמימון הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי.

בין האירועים שטופלו באחרונה: שריפה בבית מגורים ארעי בכפר הלא-מוכר ואדי נעם, בינואר 2017; מותם של שני ילדים, בני-דודים בני 8 ו-10, במהלך התפוצצות מוקש שבו שיחקו, באפריל 2017.

אג'יק – מכון הנגב שואף לגבש בכפרים הלא-מוכרים עשרה צוותים עד שנת 2018 ולהרחיב את מצבת המתנדבים בצוותי החירום ב-30%.