חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קידום בריאות ורווחת הילד

מפעלי החינוך, ובפרט חינוך איכותי לגיל הרך, היו חלק מרכזי בפעילותו של אג'יק מתחילת דרכו של הארגון. זאת מתוך אמונה כי הזדמנות שווה לנשים, ילדים, בני נוער וצעירים מייצרת חברה שוויונית יותר, שבה כל אזרח יכול לנצל את הפוטנציאל הטמון בו.

התפתחות בגיל הרך היא קריטית להצלחה בכל שאר שלבי החיים. שנות החיים הראשונות הן תקופה קריטית לרכישה של מיומנויות קוגניטיביות וסוציו-רגשיות. השקעה בחוויות באיכות גבוהה במהלך השנים הראשונות הינה בעלת השפעות חיוביות משמעותיות על אנשים, קהילות וחברות. ואילו פערים שנוצרו בשנים אלו יצמצמו את טווח הצלחתו של אדם בבגרותו.

החברה הבדואית בנגב סובלת מפערים בתחומים רבים: פערים בכוח אדם מחנך, מטפל ומשקם, לצד פערים בנגישות לשירותים וידע, פערים בהשכלה והכשרה המקצועית, בתעסוקה והשתכרות.

היישובים הבדואים בישראל – המוכרים והלא-מוכרים – מתמודדים עם תשתיות לקויות, מפגעים מזהמים ומסכני חיים ומחסור חמור במתקנים לפעילות גופנית. כל אלה פוגעים קשות בבריאותם של בני הקהילה ומקשים עליהם לנהל אורח חיים בריא. נכון להיום, רבים מהתושבים שעברו ליישובי קבע סובלים מהשמנת יתר, סוכרת, לחץ דם גבוה, מחלות לב, נזקי עישון, תזונה לקויה ולחץ נפשי.

  • בחברה הבדואית בנגב, כ-66,000 ילדים מגילאי 0-6, המהווים כ-22% מהחברה, מהם כ-34,000 ילדים בגילאי 0-3.
  • מרבית הילדים בגילאי 0-3 בחברה הבדואית, שוהים במסגרת חינוך ביתית או בהשגחת מטפלת – לרוב ללא הכשרה. 
  • הסיכון של ילד בדואי למות בתאונת בית גבוה פי 19 מזה של ילד יהודי
  • שיעור תמותת התינוקות בחברה הבדואית בנגב גדול פי 3 משיעורם בחברה היהודית
  • 55% ממקרי המוות בקרב ילדים בדואים נגרמים כתוצאה מתאונות בבית ובחצר

החזון: ילדים וילדות בחברה הבדואית בנגב, מאושרים, יצירתיים, סקרנים ועצמאיים - החיים בקהילה תומכת שפועלת למען מיצוי הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם.

צמצום פערים ויצירת מצב בו הילדים בחברה הבדואית גדלים בצורה מיטבית ומתפתחים בצורה תקינה וטובה, קוגנטיבית ופיזית, בעזרת המעטפת ההורית והקהילתית. 

במסגרת מחלקת קידום בריאות ורווחת הילד פועלות כיום מספר תוכניות מרכזיות:

תוכנית אלראזי– מסלול להכשרת צעירים/ות מצטיינים/ות מהנגב לעבודה במקצועות פרא רפואיים ממוקדי הגיל הרך (קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ועוד) באמצעות תוכנית רב שנתית המתחילה בכיתה י"ב וממשיכה בשנת מעבר וקליטה ללימודים אקדמאים שסופם השמה.

מיזם קידום הבטיחות ומניעת היפגעות ילדים – מיזם משותף עם משרד הבריאות הפועל בח'ורה, רהט ונוה מדבר במטרה לצמצם היפגעות ילדים מטביעות, תאונות ביתיות, דריסה לאחור, כוויות וחנק. הפרויקט יופעל באמצעות הקמת עשרה חדרי משחקים ביישובים האמורים שבתוכם תתקיים פעילות משחקית, חינוך לבריאות דרך פעילויות מגוונות, הרצאות וסדנאות להורים, ביקורי בית , קמפיינים של הסברה, הכשרת גננות, מטפלות, סייעות, עידוד אקטיביזם קהילתי, מיפוי מפגעים וטיפול בהם. 

תוכנית שיפור איכות הטיפול בגיל הרך – מרבית הילדים בגילאי 0-3 בחברה הבדואית, שוהים במסגרת חינוך ביתית או בהשגחתה של מטפלת שהיא לרוב קרובת משפחה המטפלת בפעוט אחד עד חמישה. תופעה רחבה זו של מחנכות ללא הכשרה העובדות בבתיהן נשענת על היעדר מודעות לחשיבות הגיל הרך בבניית עתיד הילדים, והעדר נורמה חברתית באשר לחשיבות ההקשר והתהליך החינוכי. 

תוכנית זו היא משותפת עם ארגון ילדותא, הכוללת הכשרת מדריכות פדגוגיות לגיל הרך בנגב, אשר חלקן יכנסו לעבוד כמדריכות פדגוגיות במסגרות ביתיות קטנות לא מוכרות ולא פורמאליות בח'ורה, רהט ושגב שלום- תחילה בצורה של הכשרה קבוצתית לקבוצת מטפלות ביתיות ובהמשך גם פרטנית.

 קידום אורח חיים בריא – תחום הפועל בכל תכניות המחלקה והקהילה וכולל הכשרות בנושא זה וכן תוכניות ייעודיות לקהלי יעד שונים, משולבות בהיבטים משתנים בכל אחת מהתוכניות המרכזיות. התכנית עוסקת בהקניית הרגלים של אורח חיים בקרב בני הקהילה הבדואית – אימהות, ילדים, צעירים. התכנים מועברים דרך סדנאות חוויתיות להטמעת התכנים. 

פורום אימאמים קבוצה של מנהיגים רוחניים הפועלת בשיתוף אג'יק ובית חולים סורוקה, להנגשת  ידע בתחום הבריאות אל הקהילה הבדואית בנגב. 

סדרת סדנאות המונחות על ידי צוות אג'יק ובכירים בביה"ח סורוקה – בתחומי ידע שונים ביניהם תזונה, גנטיקה ומחלות תורשתיות, מומים מולדים ועוד. 

בעקבות הסדנאות מכינים האימאמים דרשות לקהילותיהם על מנת להעלות מודעות וידע, במסגדים במהלך התפילות. 

בשנת 2024 הפורום יתמקד בקידום מוגנות ילדים ומניעת היפגעות ילדים מתאונות ביתיות ומניעת הזנחה והתעללות.

 

מעבר למיקוד העבודה ביישובים בנגב וחיבור לגורמים רשותיים בישובים אלו – דוגמת מנהלות גיל ינקות ישוביות, וגורמים ממשלתיים דוגמת משרד הבריאות, תוכניות המחלקה משלימות זו את זו – כך למשל – הכשרות לקידום בטיחות ומניעת היפגעות של מיזם הבטיחות יעברו בקרב המדריכות, המטפלות וההורים שילדיהם נמצאים במסגרות הביתיות שבפרויקט שיפור איכות הטיפול וכן בקרב משתתתפי תוכנית שנת המעבר אלראזי אשר במסגרת ההתנדבות שלהם יפעלו בחדרי המשחקים כמקדמי בטיחות ובריאות וכן יפעילו את הילדים מהמסגרות הביתיות בזמן שהמטפלות שלהן בהכשרה.

כל תוכניות המחלקה עובדות לאור הבנה מחקרית נרחבת אודות חשיבות ההתערבות בגיל הרך לטובת צמצום פערים חברתיים וקידום השתלבות חברתית מיטיבה בעתיד. 

 

 

דילוג לתוכן