חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שותפות בתנועה

חזון השותפות הוא טיפוח מנהיגות אמיצה המקדמת חיים משותפים, בקרב עובדים וחניכים של שתי התנועות, אג'יק והצופים, מתוך ידע כלים והיכרות אחד עם השניה.לאג'יק ולתנועת הצופים שותפות מוצלחת בת שני עשורים בטיפוח פעילות משותפת ליהודים ולערבים. על רקע השותפות רבת השנים בין שתי התנועות, צמחה התכנית 'שותפות בתנועה" המטפחת את החיבורים בין התנועות כמרחב להתהוות ייעוד משותף, הניזון מאומץ מנהיגותי ועשייה משותפת.

המציאות סביבנו מחייבת עשייה ודיאלוג יהודי-ערבי מחודש במיוחד בקרב הדור הצעיר, זה שינהיג את המדינה בעשורים הבאים. הגדרה מחודשת של יחסי יהודים- ערבים במדינה בפרט, ויחסים בין קהילות וקבוצות בכלל, היא צו השעה. שאיפתנו לבסס ברית ייעוד, אל מול האיומים מחוץ והקולות הקיצוניים מבית.
כשני ארגונים משמעותיים לחינוך בלתי פורמלי- תנועת הצופים בחברה היהודית ואג'יק בחברה הערבית, בכוחנו להגשים חזון זה באמצעות התשתיות הארגוניות העומדות לרשותנו

דילוג לתוכן