מכון

הנגב

מכון הנגב הוא הזרוע הבינלאומית והמזרח-תיכונית של הארגון.
המכון, שממנו צמח הארגון כולו, מקיים תוכניות הכשרה ומקדם פרויקטים אזוריים ובינלאומיים בפיתוח חברתי-כלכלי,
חוסן קהילתי, מנהיגות ופתרון סכסוכים.

אנו מאמינים בקשר הדוק בין שגשוג חברתי וכלכלי של קהילות לבין בניית שלום ופתרון סכסוכים.
חברות החיות בשלום ובשכנות טובה יגדילו את סיכוייהן לשגשוג כלכלי וחברתי.
חברות שרוב האנשים בהן זוכים לחיות ברמה כלכלית-חברתית נאותה יחיו בשלום בינן לבין עצמן ועם שכניהן.

המכון מתמקד בעבודה עם קהילות בשלבי מעבר,
תוך התמקדות בחברה האזרחית ובגישה של שותפות בין אזרחים (people-to-people).

תוכניות בין לאומיות

תוכניות בין לאומיות

לקריאה על הפרויקט

תוכניות מזרח תיכון

תוכניות מזרח תיכון

לקריאה על הפרויקט