מייסדים

וועד​ מנהל

ד"ר יהודה פז ז"ל

יושב ראש מייסד

ד"ר אמל אלסנע אלחג'וג'

יושבת ראש מייסדת

אברי דביר

חבר הוועד המנהל

ויוויאן סילבר

חברת הוועד המנהל

מולי דור

יו״ר הוועד המנהל

עודה אבו סריחאן

חבר הוועד המנהל

ד"ר ראניה אלקובי

חברת הוועד המנהל

פרופ׳ שפרה שגיא

חברת הוועד המנהל