חזון

אג'יק – מכון הנגב הוא ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי הפועל ללא מטרות רווח ובסיסו בנגב.
מאז שנת 2000 מקדם הארגון פיתוח קהילתי בר-קיימא בקרב חברות העוברות תהליכי שינוי משמעותיים ומסייע בהצמחתן של קהילות שוויוניות ומשגשגות החיות בשלום. פעילותינו מתקיימת בישראל, באזור המזרח התיכון ובעולם המתפתח.

אג'יק – מכון הנגב הוא אחד מארגוני החברה האזרחית הגדולים בישראל. עובדים בו כ-200 איש ואשה, לצד כ-1,300 מתנדבים. הארגון פועל בעיקר בקרב החברה האזרחית, במערך משולב של אסטרטגיות, ובכללן התנדבות בקהילה, חינוך איכותי לגיל הרך, פיתוח כלכלי-חברתי, קידום בריאות ושותפות ערבית-יהודית.

פעילותנו בישראל מתמקדת בתהליכי פיתוח קהילתי בקרב הערבים הבדואים תושבי הנגב, שהם חלק מהחברה הערבית בישראל. אנו פועלים ליצירת שותפות אמת בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית ומקדמים צדק חברתי וכלכלי עבור כלל תושבי המדינה.
כמו כן אנו פועלי באזור המזרח התיכון לקידום שיתופי פעולה חוצי-גבולות המבוססים על שותפות בין אזרחים (people-to-people). בפעילותנו עם מדינות בעולם המתפתח אנו מקדמים מודלים לפיתוח חברתי-כלכלי צודק ובר-קיימא.