חזון

חברות שוויוניות ומשגשגות בנגב,
בארץ ובעולם הפועלות במשותף לקידום שלום ופיתוח אנושי בר קיימא.

דילוג לתוכן