חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אודותינו

אג'יק – מכון הנגב הנו ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי אשר החל את פעילותו בנגב בשנת 2000. הארגון מורכב מצוות משותף של ערבים ויהודים הפועלים יחדיו ליצירת מרחב משותף שוויוני, המאפשר לערבים ויהודים לחיות ביחד תוך שמירה על זהותם ותרבותם. מראשית הקמתו מקדם הארגון פיתוח קהילתי בר-קיימא בקרב חברות העוברות תהליכי שינוי משמעותיים ומסייע בהצמחתן של קהילות שוויוניות ומשגשגות החיות בשלום. 

אג'יק פועל בקרב החברה האזרחית בשלושה תחומי פעילות מרכזיים: נוער וצעירים, חיים משותפים ופיתוח חברתי-כלכלי. בשנים האחרונות הרחיב הארגון את פעילותו מהנגב למרכז ולצפון הארץ ומיישם מודלים מוכחים בפריסה ארצית. באג'יק, מארגוני החברה האזרחית הגדולים בישראל, עובדים כ-200 איש ואשה, לצד כ-1,500 מתנדבים בהם כ-450 מתנדבים בשנת מעבר בסיום תיכון. בנוסף מפעיל אג'יק ארגון נוער בשם "שביבת אג'יק" ("נוער אג'יק"), ארגון הנוער הראשון שצמח מתוך החברה הערבית ומוכר ע"י משרד החינוך, ובו כיום קרוב ל- 6,000 חניכים.

פעילות הארגון מבוססת על תפיסה קהילתית המובילה את זיהוי האתגרים ואת פיתוח המענים הנדרשים, תוך שותפים מקומיים וארציים וההנהגה המקומית בכל ישוב. הפעילות מתמקדת כיום בשלושה תחומים מרכזיים: הצמחת מנהיגות ומעורבות בקרב נוער וצעירים בחברה הערבית, קידום פיתוח קהילתי בקרב החברה הבדואית בנגב, וקידום חיים משותפים לערבים ויהודים בכל רחבי הארץ. בכל אחד משלושת התחומים האלה פועלים מגוון תכניות ופרויקטים:

הצמחת מנהיגות ומעורבות נוער וצעירים

בתחום זה, לצד ארגון הנוער, פועלות תוכניות שנות מעבר לצעירות וצעירים בוגרי תיכון המשלבות התנדבות בקהילה עם הכנה ללימודים אקדמאיים ותעסוקה. כל אחת מתוכניות שנות המעבר שמה דגש על תחום אחר – התנדבות, מנהיגות, שותפות ערבית יהודית והכנה ללימודי היי טק ומדעים והכנה למקצועות הבריאות.

פיתוח חברתי - כלכלי

תחום פעילות זה כולל אסטרטגיה כוללת לחיזוק החוסן הקהילתי על ידי שילוב בין היבטים שונים של פיתוח קהילתי: קידום בריאות ומוכנות לחירום, חינוך איכותי לגיל הרך וקידום תעסוקת נשים.  בין היתר אנו עוסקים בהקמת עסקים חברתיים, ובראשם "אלסנאבל" – קייטרינג הנשים בחורה, ו"אל הודאג'" – מתחם ספורט וכושר לנשים ברהט. 

שותפות ערבית – יהודית

תחום מרכזי בפעילות הארגון מראשית הקמתו, כולל תכניות חינוך לחיים משותפים לתלמידים, למורים ולסטודנטים ברחבי הארץ ותכנית "שנת קהילה", שנת התנדבות משותפת לצעירים יהודים וערבים, בוגרי י"ב, שמתקיימת בשותפות של אג'יק עם תנועת הצופים. 

משמעות המילה הערבית "אג'יק" היא "אני בא לקראתך", וזהו העיקרון שמניע אותנו – אנו באים האחד לקראת השני. עושים כל מה שאפשר כדי להכיר, להסביר, להבין, לשלב כוחות ולהתקדם יחד לעתיד משותף טוב יותר!

אבני דרך

2000

מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח נוסד כמכון הכשרה בינלאומי ומזרח תיכוני.

تأســـس معهـــد النقـــب لاســـتراتيجيات الســـلام والتطوير كمعهد تدريب دولي وشرق أوسطي.

2000
2002

אג׳יק מוקם כארגון קהילתי בתוך מכון הנגב.

أجيك أقيمت كمنظّمة جماهيرية داخل معهد النقب.

2002
2003

אוהל המתנדבים מוקם בעיר העתיקה בבאר שבע כמרכז להכשרת מתנדבים והפעלת תכניות לחינוך לא פורמלי בנגב.

إقامة خيمة المتطوعين في البلدة القديمة فـــي بئر الســـبع كمركـــز لتأهيـــل المتطوعين وتفعيـــل برامج تربوية لا منهجية في النقب.

2003
2004

המחלקה לגיל הרך מוקמת, ובמרכזה תכנית ״הורים כשותפים״ לקידום תעסוקת נשים והקמת מסגרות חינוכיות לילדים עד גיל שלוש.

إقامـــة قســـم الطفولة المبكـــرة، وفي مركـــزه برنامج "الأهل كشـــركاء" لإتاحة فرص عمل للنساء وإقامة أطر تربويـــة للأطفـــال حتـــى جيـــل ثـــلاث ســـنوات.

2004
2005

המחלקה לפיתוח כלכלי מוקמת במסגרתה מופעלות תוכניות פורצות דרך לפיתוח כלכלי בקרב נשים וגברים.

إقامة قســـم التطوير الاقتصـــادي، يتم في إطـــاره تفعيـــل برامـــج رياديـــة للتطويـــر الاقتصـــادي فـــي أوســـاط النســـاء والرجـــال.

2005
2010

המחלקה לקידום בריאות בקהילה מוקמת ומתמקדת בבריאותן של נשים ושל ילדים צעירים מהחברה הבדואית.

إقامة قـسـم تطـوير الصحّة الجماهيريّة والذي يتمحور عملـه في تعزيز صحّة النساء والأطفال في المجتمع العربي البدوي.

2010
2014

תוכניות שנת התנדבות מתרחבות בפריסה ארצית מהדרום לצפון.

برامج ســـنة التطوع آخذة في التوســـع على الصعيد القطري من الجنوب إلى الشمال.

2014
2015

משרד החינוך מכיר באוהל המתנדבים של אג׳יק כארגון נוער רשמי ״שביבת אג׳יק״.

وزارة التربيـــة والتعليـــم تعتـــرف بخيمـــة المتطوعيـــن فـــي معهـــد أجيك كمنظّمـــة شبابيّة رسمية "شبيبة أجيك".

2015
2016

אוהל המתנדבים זוכה לאות נשיא המדינה על קידום מעורבות והשותפות החברתית-אזרחית בין החברה הערבית לחברה היהודית.

خيمـــة المتطوعين تفـــوز بجائزة رئيـــس الدولة لتعزيز المشاركة والشراكة الاجتماعية- المدنية بيـــن المجتمعين العربي واليهودي.

2016
2017

תכניות שנת י״ג של הארגון מוכרות ע״י משרד החינוך כתוכניות למנהיגות.

الاعتراف ببرامج سنه تطوّع في اجيك من قبل وزارة التربية والتعليم كبرامج قيادية.

2017
2021

תוכניות הכנה לתעסוקה לצעירים וצעירות.

مشاريع تحضير لسوق العمل للشباب والشابات.

2021
דילוג לתוכן