חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אודותינו

אג'יק – מכון הנגב הנו ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי אשר החל את פעילותו בנגב בשנת 2000. הארגון מורכב מצוות משותף של ערבים ויהודים הפועלים יחדיו ליצירת מרחב משותף שוויוני, המאפשר לערבים ויהודים לחיות ביחד תוך שמירה על זהותם ותרבותם. מראשית הקמתו מקדם הארגון פיתוח קהילתי בר-קיימא בקרב חברות העוברות תהליכי שינוי משמעותיים ומסייע בהצמחתן של קהילות שוויוניות ומשגשגות החיות בשלום. 

אג'יק פועל בקרב החברה האזרחית בשלושה תחומי פעילות מרכזיים: נוער וצעירים, חיים משותפים ופיתוח חברתי-כלכלי. בשנים האחרונות הרחיב הארגון את פעילותו מהנגב למרכז ולצפון הארץ ומיישם מודלים מוכחים בפריסה ארצית. באג'יק, מארגוני החברה האזרחית הגדולים בישראל, עובדים כ-200 איש ואשה, לצד כ-1,500 מתנדבים בהם כ-450 מתנדבים בשנת מעבר בסיום תיכון. בנוסף מפעיל אג'יק ארגון נוער בשם "שביבת אג'יק" ("נוער אג'יק"), ארגון הנוער הראשון שצמח מתוך החברה הערבית ומוכר ע"י משרד החינוך, ובו כיום קרוב ל- 6,000 חניכים.

פעילות הארגון מבוססת על תפיסה קהילתית המובילה את זיהוי האתגרים ואת פיתוח המענים הנדרשים, תוך שותפים מקומיים וארציים וההנהגה המקומית בכל ישוב. הפעילות מתמקדת כיום בשלושה תחומים מרכזיים: הצמחת מנהיגות ומעורבות בקרב נוער וצעירים בחברה הערבית, קידום פיתוח קהילתי בקרב החברה הבדואית בנגב, וקידום חיים משותפים לערבים ויהודים בכל רחבי הארץ. בכל אחד משלושת התחומים האלה פועלים מגוון תכניות ופרויקטים:

הצמחת מנהיגות ומעורבות נוער וצעירים

בתחום זה, לצד ארגון הנוער, פועלות תוכניות שנות מעבר לצעירות וצעירים בוגרי תיכון המשלבות התנדבות בקהילה עם הכנה ללימודים אקדמאיים ותעסוקה. כל אחת מתוכניות שנות המעבר שמה דגש על תחום אחר – התנדבות, מנהיגות, שותפות ערבית יהודית והכנה ללימודי היי טק ומדעים והכנה למקצועות הבריאות.

פיתוח חברתי - כלכלי

תחום פעילות זה כולל אסטרטגיה כוללת לחיזוק החוסן הקהילתי על ידי שילוב בין היבטים שונים של פיתוח קהילתי: קידום בריאות ומוכנות לחירום, חינוך איכותי לגיל הרך וקידום תעסוקת נשים.  בין היתר אנו עוסקים בהקמת עסקים חברתיים, ובראשם "אלסנאבל" – קייטרינג הנשים בחורה, ו"אל הודאג'" – מתחם ספורט וכושר לנשים ברהט. 

שותפות ערבית – יהודית

תחום מרכזי בפעילות הארגון מראשית הקמתו, כולל תכניות חינוך לחיים משותפים לתלמידים, למורים ולסטודנטים ברחבי הארץ ותכנית "שנת קהילה", שנת התנדבות משותפת לצעירים יהודים וערבים, בוגרי י"ב, שמתקיימת בשותפות של אג'יק עם תנועת הצופים. 

משמעות המילה הערבית "אג'יק" היא "אני בא לקראתך", וזהו העיקרון שמניע אותנו – אנו באים האחד לקראת השני. עושים כל מה שאפשר כדי להכיר, להסביר, להבין, לשלב כוחות ולהתקדם יחד לעתיד משותף טוב יותר!

אבני דרך

דילוג לתוכן