מניעת

תאונות ביתיות

על-פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, שיעור הפגיעות והתמותה בקרב ילדים בחברה הערבית (מגיל לידה ועד גיל 18) גבוה פי 4.2 משיעורם בקרב ילדים בחברה היהודית. שיעור התמותה כתוצאה מתאונות בקרב ילדים ערבים בני 1–4 גבוה פי 6.2 משיעורה בקרב הילדים היהודים.

שיעורי התמותה של ילדים כתוצאה מתאונות בקרב האוכלוסייה הבדואית בדרום גדולים במיוחד.
בשנים 2008–2012 דווח בתקשורת 

מקרי תמותה
כ-99%
כ-69 מהם בדואים
70%

כמעט פי שלושה מחלקם באוכלוסיית הילדים במחוז דרום.

כתוצאה מתאונות. 

שיעור תמותת התינוקות בחברה הערבית הבדואית בנגב גדול פי שלושה משיעורם בקרב החברה היהודית בישראל.
אחד הגורמים המרכזיים לתמותת התינוקות (כמו גם ילדים ומתבגרים) בחברה הבדואית, בכפרים המוכרים והלא-מוכרים,
הוא תאונות ביתיות – כוויות, הרעלות, חנק ודריסה.

בניסיון לצמצם את ממדי התופעה יצר אג'יק, יחד עם ארגון בטרם, מערך הסברה מפורט בנוגע לאמצעי זהירות ביתיים, והוא מחולק למנהיגי דת מקומיים, מנהיגים קהילתיים ונשים, שבהם אנו רואים שגרירי שינוי מרכזיים בקהילה. חומרי ההסברה שיצרנו מותאמים תרבותית לחברה הבדואית. בקרוב יתרחב הפרויקט ויכלול קבוצות של בני ובנות נוער וכן קמפיין תקשורתי בנושא.

סרטוני קמפיין למניעת תאונות ביתיות