תעסוקה

קידום תעסוקה בקרב החברה הערבית והחברה הערבית-הבדואית בנגב, ובכלל זה תכניות הכנה ללימודים ולתעסוקה, הנן בלב העשייה של אג'יק מראשית דרכו ועד היום. התכניות השונות מתמקדות בחשיפה והכנה לעולם התעסוקה ולהשתלבות מיטבית בו באופן התואם את התרבות ואורח החיים של נשים וצעירים בחברה הערבית, ובהתייחס למכלול מרכיבי החיים – משפחה, זהות, מסורת ועוד.

כבר בשנת 2004 הוקמו באג'יק המסגרות החינוכיות הראשונות לגיל הרך מתוך הבנה כי הדרך לקידום תעסוקת נשים מחייבת יצירת מסגרות לילדיהן. המסגרות סיפקו תעסוקה לנשים שעברו הכשרה מיוחדת, ובה בעת אפשרו לאימהות לצאת לעולם התעסוקה. בהמשך נפתחו באג'יק תכניות לקידום תעסוקה והוקמו עסקים חברתיים, המקדמים תעסוקת נשים. בין המיזמים המרכזיים ניתן למנות את קייטרינג "אלסנאבל", אשר הוקם בשיתוף עם מועצת חורה ומספק תעסוקה לנשים חד הוריות, תכניות "נשים רוקמות חלום" לקידום תעסוקת נשים, ועוד. 

תכניות שנות המעבר של אג'יק גם הן מתמקדות בהכנת משתתפיהן לעולם האקדמיה והתעסוקה מתוך הבנה כי נקודת הפתיחה של צעירים וצעירות ערבים שסיימו תיכון נמוכה משמעותית משל צעירים באוכלוסייה הכללית, ונדרשים הכוונה וסיוע להשתלבות בלימודים ובתעסוקה. נתוני העשור האחרון מראים כי למעלה מ-85% מבוגרי התכניות משתלבים בהמשך בעולם התעסוקה, ומעידים על תרומתן של תכניות שנות המעבר לקידום תעסוקה בחברה הערבית.

דילוג לתוכן