חינוך

מפעלי החינוך הם חלק מרכזי בפעילותו של הארגון, המאמין כי הזדמנות שווה לנשים, ילדים, בני נוער וצעירים מייצרת חברה שוויונית יותר, שבה כל אזרח יכול לנצל את הפוטנציאל הטמון בו.

העיסוק בנושאי זהות ושייכות בתהליך החינוכי, תוך התבססות על מורשת ומקורות תרבותיים, הוא מרכיב חשוב בתוכניות החינוכיות של הארגון. זאת, מתוך רצון לחנך למעורבות אזרחית ומעבר מתפיסות של תלות ונזקקות לתחושה של גאווה ואחריות.

החברה הערבית הבדואית בנגב מתמודדת עם מצוקה כלכלית קשה והעדר חמור בשירותים, וכן עם גישה מוגבלת להזדמנויות ומשאבים שיאפשרו לה להשתלב כראוי בחברה הישראלית. בה בעת מתמודדת הקהילה עם המשבר העמוק הכרוך במעבר הכפוי מאורח חיים מסורתי לאורח חיים מערבי, המשפיע בעיקר על בני הנוער והנשים.

המפעלים החינוכיים של אג'יק – מכון הנגב מתמודדים עם האתגרים הללו. הפרויקטים שיוזם ומפעיל הארגון מיועדים לטווח גילים רחב: החל מתוכניות המותאמות לגיל הרך, דרך קורסים טכנולוגיים לילדי כיתות ג'-ד', חינוך לחיים משותפים לתלמידי התיכון, ארגון נוער, פרויקטים התנדבותיים לבוגרי תיכון ומצוינות לימודית ואקדמית בקרב צעירי הקהילה.

אנו פועלים בשיתוף עם כמה ארגונים מובילים בתחום החינוך הלא-פורמלי: תנועת הנוער הצופים, החברה למתנ"סים, עמותת תפוח, הרשתות אורט ועמל, מרכזי ריאן והרשויות המקומיות.

מפעלי החינוך של אג'יק משרתים כ-15 אלף תושבים בני 6–40 ומספקים להם הכשרות, תוכניות וסדנאות מגוונות לאורך כל השנה.

למידע על מלגות וסיוע במימון לימודים גבוהים בארץ, תנאי קבלה, מוסדות לימוד ועוד, ניתן לעיין באתר לימודים בישראל.

מלגות ייעודיות ללימודי חינוך ניתן להגיש ללא עלות, ישירות דרך האתר, בקישור עשרות מלגות ייעודיות לסטודנטים לחינוך.

תכנית ג'וסור

שנת התנדבות

BridgeTech

ארגון הנוער

שנת קהילה

חיים משותפים

הורים כשותפים

דילוג לתוכן