שנת

קהילה

"שנת קהילה" היא תוכנית שמטרתה בניית שותפות של אמת בין צעירים יהודים וערבים 
בני 18. במהלך התוכנית, הנמשכת כשנה, עוברים המשתתפים תהליך של שינוי תודעתי משותף במסגרת של סדנאות והשתלמויות, ואף מתנסים בבניית חזון עתידי של מרחב משותף אפשרי. עם תום השנה משמשים המשתתפים בפרויקט שגרירים בקהילותיהם, מעוררים את השיח והעשייה בקרב חבריהם ומקדמים את חזון החברה המשותפת. בוגרי התוכנית מצטרפים לארגון בוגרים ערבי-יהודי המוקם בימים אלה.

הפרויקט "שנת קהילה" החל לפעול בשנת 2002. במהלך השנים התנדבו במסגרתו כ-500 נערים ונערות. נכון לשנת 2017 פועל הפרויקט בהיקף של ארבע קבוצות משותפות: שתי קבוצות בנגב; קבוצה בלוד, בשיתוף עמותת אזרחים-בונים-קהילה; וקבוצה ביפו, בשיתוף עמותת סדאקה-רעות.
בכל מחזור משתתפים כ-70 צעירות וצעירים.

כל קבוצה, המורכבת מערבים ויהודים, מתנדבת במהלך השבוע בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים עבריים וערביים. המתנדבים עובדים עם קבוצות קטנות של תלמידים ומסייעים למורים בתחום הלימודי. במקביל מקיימות הקבוצות פעילויות לא-פורמליות בבתי-הספר ובארגון הנוער אג'יק. בכל שבוע הקבוצה מקיימת יום למידה משותף הכולל הכשרה מקצועית, היכרות תרבותית הדדית ודיאלוג בין זהויות.

התוכנית פועלת בשיתוף תנועת הצופים, שבוגריה בשנת שירות (גרעין "במדבר") הם משתתפי הקבוצה היהודית.

דילוג לתוכן