BridgTech

ברידג׳טק

הפרויקט "BridgeTech" הינו שנת הכשרה למסיימי תיכון מצטיינים מהחברה הבדואית, המשמש גשר ללימודים אקדמיים ותעסוקה בתחומי ההייטק והתעשייה עתירת הידע. הפרויקט הוקם לנוכח השילוב הנמוך יחסית של צעירות וצעירים מהחברה הערבית הבדואית בנגב בתעשיית ההייטק ובמפעלים עתירי הידע בנגב המתפתחים בנגב.

הפרויקט הוא עוגן ובסיס להצמחת עתודה מהחברה הבדואית שתשתלב בתעשייה עתירת ידע ובעולמות ההייטק.
הפרויקט פועל בבאר-שבע כתוכנית אזורית הפונה לכלל בוגרי ובוגרות התיכונים מהיישובים הבדואיים והכפרים הלא-מוכרים. בכל שנה זכאים להשתתף בפרויקט כ-50 נערים ונערות.

משך התוכנית 12 חודשים מלאים, שבמהלכם לומדים המשתתפים מתימטיקה ברמת של 5 יחידות לימוד, עברית מדוברת, אנגלית אקדמית, קורס פסיכומטרי מלא, הכוונה אקדמית ולימודי לוגיסטיקה, תעשייה ופיתוח תוכנה. כמו כן נחשפים עמיתי התוכנית לסדנאות חינוך למנהיגות, שייכות ומעורבות קהילתית, וזאת באמצעות חניכה מקצועית והתנדבות בפרויקטים חברתיים.

בתוכנית שני מסלולי התמחות: תעשייה עתירת ידע והייטק. בכל מסלול עוברים העמיתים סדנאות לכישורי חיים לצד הרצאות, ביקורים בחברות ובמפעלים השונים והתנסות בעבודות שונות. בסיום התוכנית זכאים עמיתי הפרויקט למלגה ללימודים אקדמיים, לתמיכה ולליווי עד תום הלימודים, וכן להכוונה לתעסוקה מתאימה.

ועדת ההיגוי של הפרויקט מורכבת מנציגי מרכזי ריאן, עמותת רואד, פארק התעסוקה עידן-הנגב, רשת עמל ונציגים של חברות תעשייה והייטק הפועלות בנגב.

דילוג לתוכן