ג׳אולה

סיורים לימודיים

״ג'אולה״ (סיור) הוא עסק חברתי-תיירותי שהוקם על-ידי אג'יק – מכון הנגב בשנת 2015

הפרויקט נועד לחשוף את הציבור מכל רחבי הארץ למציאות החיים המשתנה של החברה הערבית הבדואית בנגב. במסגרת הפרויקט נערכים סיורים חינוכיים מרתקים בהנחייתם של מדריכים מהקהילה, והם כוללים מפגשים עם אנשים מובילים בחברה הבדואית וביקור בתוכניות קהילתיות שמפעילים הארגונים המקומיים.

בכל שנה נערכים כ-100 סיורים לקבוצות נוער ולסטודנטים, לחברים בארגוני החברה האזרחית, לעובדים במשרדי הממשלה השונים, לתיירים ולקבוצות אחרות. הסיור מזמן חוויות מעצימות, דיאלוג בין תרבויות והזדמנות להיכרות אישית עם בני הקהילה הבדואית.

פעילויות הפרויקט תורמות לשגשוגם של עסקי התיירות השונים בקהילה הבדואית בנגב,
ואף מעודדות פתיחת עסקים חדשים.

משך הסיורים:
משעתיים ועד יום שלם. הסיורים כוללים הדרכה מקצועית, הסעות מסודרות וארוחת צהריים מסורתית.

רבים מן הסיורים בנויים סביב נושאים ייחודיים. 

נושאים מובילים:

  • נשים מחוללות שינוי – התרבות העכשווית של החברה הבדואית
  • פיתוח כלכלי ויזמות חברתית – עסקית בנגב
  • המעבר ליישובי קבע והשפעותיו על הקהילה הבדואית
  • בין רפואה מסורתית לרפואה מתקדמת; ועוד…
  • הכפרים הלא-מוכרים

כל הכנסות הפרויקט מוקדשות לתמיכה בפעילות חברתית וחינוכית בקרב החברה הערבית הבדואית בנגב.

לתיאום סיור בנגב