חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אלסנאבל ("שיבולים")

אלסנאבל הוא מיזם ראשון מסוגו, שהוקם בשנת 2008, ומספק מדי יום אלפי מנות חמות לילדי בתי-הספר והגנים במועצה המקומית חורה וביישובי הסביבה. בפרויקט, שותפים נשים מהיישוב חורה, אג'יק-מכון הנגב והמועצה המקומית חורה. 

אלסנאבל הוקם כפרויקט כלכלי-חברתי על-ידי אג'יק והמועצה המקומית חורה, במטרה לקדם שילוב נשים בדואיות, בעיקר חד-הוריות, במעגל העבודה, לצד הזנת ילדי חורה והסביבה. שיעור האבטלה בקרב נשים בדואיות בישראל עומד על כ-80%, שיעור האבטלה הגבוה ביותר מבין כלל הקבוצות המודרות משוק העבודה הישראלי. עובדה זו, יחד עם החוק הקובע כי ילדים עד גיל תשע, המתגוררים ביישובים שמשתייכים לאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים, יקבלו מנה חמה ביום – היו אבני הבסיס להקמת "אלסנאבל". בפרויקט "אלסנאבל" עובדות נשים שרובן חד הוריות והקייטרינג משמש להן מקור הכנסה יחיד. 

"אלסנאבל" פועל כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) והכנסותיו מוקדשות לפיתוח מיזמים חברתיים וכלכליים נוספים בחברה הערבית הבדואית בנגב. הנשים משתתפות בתוכניות לימודים במהלך החופשות, וכמה מהן אף מתקדמות לתפקידי ניהול במיזם. בספטמבר 2015 הוקם במגדל-העמק מפעל קייטרינג דומה, על בסיס המודל של "אלסנאבל" ולאור הצלחתו, וכך הפך המיזם הבדואי מהנגב מודל לקבוצת אוכלוסייה אחרת בתכלית, תוך יצירת ההתאמות הנדרשות.

דילוג לתוכן