שקיפות

כגוף ללא מטרות רווח הפועל למען הקהילה, אנו מקפידים על שקיפות פיננסית מוחלטת. בהמשך תובא רשימה מפורטת של כל התומכים והשותפים של הארגון בישראל ובחו"ל.

אנו נסמכים על שלושה מקורות הכנסה עיקריים: תרומות פילנתרופיות, תקציבים מגופי ממשלה והכנסות עצמיות מעסקים חברתיים. היעד שהצבנו: צמצום ההכנסות מפילנתרופיה לכדי 50% מסך ההכנסות, כאשר ההכנסות העצמיות וההכנסות מגופים ממשלתיים יעמדו בעתיד על כ-25% מכל מקור מימון. בדרך זו אנו מגוונים את מקורות ההכנסה שלנו ומבטיחים את יציבותנו הכלכלית.

בשנים האחרונות הפך אג'יק – מכון הנגב לאחד הארגונים המובילים בישראל בנושא עסקים חברתיים, קרי עסקים המשלבים את המימד העסקי והמימד החברתי ומחזירים מרווחיהם למיזמים חברתיים בקהילה.

התפלגות ההכנסות / הוצאות הארגון

חינוך ארגון הנוער
29%
בריאות וחוסן קהילתי
10%
כנסים ופיתוח בינ"ל
12%
חינוך -גיל הרך
17%
עסקים חברתיים ותעסוקה
10%
פיתוח משאבים
6%
הנהלה כלליות ויחסי ציבור
16%

דוחות

דילוג לתוכן