סדנת דיאלוג

ערבית יהודית

מוסדות להשכלה גבוהה הם לא פעם מרחבים שבהם צעירים וצעירות, יהודים וערבים, פוגשים אלה באלה לראשונה בחייהם. העובדה כי הם לומדים יחד בכיתה אחת אינה מביאה בהכרח להיכרות מעמיקה ביניהם.

הקורס "דיאלוג" באוניברסיטת בן-גוריון פועל זו השנה השנייה ביוזמת אג'יק – מכון הנגב. משתתפי הקורס, המשותף לסטודנטים ערבים ויהודים, עוסקים בסוגיות הנוגעות ליחסי יהודים וערבים במדינת ישראל בכלל ובנגב בפרט, תוך חתירה לאזרחות משותפת ושוויונית. אחת ממטרות הקורס היא העמקת מעורבותם של בוגריו בפרויקטים חברתיים שונים באוניברסיטה וקידום המוסד כמרחב משותף ליהודים וערבים.

את הקבוצה מובילים מנחה ערבי ומנחה יהודי, המקיימים מפגשי דיאלוג דינמיים.
המפגשים השבועיים מתקיימים לאורך סמסטר שלם, שבסופו פונה הקבוצה לנתיבי עשייה משותפת בקמפוס.

הפרויקט מתקיים בשיתוף משרד הדיקן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמימון המועצה להשכלה גבוהה.

ורוניקה ויגדורצ'יק

מנהלת תחום שותפות ערבית יהודית

מעונינ\ת בתכנית דיאלוג ושיח ערבי יהודי?