למידה

משותפת

תנועת הלמידה המשותפת החלה לפעול בצפון אירלנד בשנת 2007 והיא מחוללת שינוי עמוק במערכת החינוך במדינה. 
התנועה מציעה דרך חינוכית מקיפה ומעמיקה לשותפות בין הקהילות, הפרוטסטנטית והקתולית, בלי לערער על רצונם של רוב ההורים שילדיהם ימשיכו ללמוד בבתי-ספר בעלי זהות קהילתית מובהקת.

בהתאם לגישה זו, מורים ומנהלים יהודים וערבים עוברים בתוכנית תהליך של היכרות הדדית, התמודדות עם סוגיות של זהות ושייכות, וכן הכשרה להוראה משותפת כאמצעי לשיפור איכות החינוך. המורים שעברו הכשרה מובילים תהליך למידה משותף לתלמידים יהודים וערבים. תהליך הלמידה יוצר לכידות חברתית על בסיס צורך משותף, כאמצעי להתמודד עם השסעים.

בתוכנית לוקחים חלק שישה בתי-ספר בנגב. במהלך התוכנית, הנמשכת שנתיים, לומדים ילדי הכיתות ח' וט' את השפה האנגלית כנושא משותף, יחד עם מורים ערבים ויהודים. במסגרת התוכנית מתקיימים 12 מפגשי למידה משמעותיים וחווייתיים: שישה מפגשי למידה מקוונים ושישה מפגשי למידה פרונטליים.

התוכנית מתקיימת כחלק מפיילוט רחב יותר ברחבי הארץ, בשיתוף המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) ומכללת בית ברל.