שותפות

ערבית יהודית

אג'יק – מכון הנגב מורכב מצוות משותף של ערבים ויהודים, הפועלים יחדיו.

מטרתנו היא יצירת מרחב משותף, המאפשר לערבים ויהודים לחיות ביחד, תוך שמירה על זהותם ותרבותם.
העבודה המשותפת מבטאת את אמונתנו כי קיים קשר הדוק בין שיפור מצבן הכלכלי-חברתי של קהילות לבין פתרון הסכסוכים ביניהן.

במהלך השנים פיתחנו תוכניות רחבות בתחום החינוך לחיים משותפים לתלמידי תיכון, לסטודנטים ולמשתתפי שנת התנדבות. התוכניות פועלות כיום בעשרות בתי-ספר בנגב ובמרכז הארץ וכוללות אלפי תלמידים.

הדרך לקידום חיים משותפים דורשת היכרות, יצירת יחסי אמון ובניית הערכה הדדית בין התרבויות. אלו יפחיתו את רף האלימות, יאפשרו התמודדות עם דעות קדומות וסטריאוטיפים ויקדמו יצירת שיתופי פעולה במסגרת אזרחות משותפת ושוויונית.

בימים אלה פועל הארגון יחד עם עיריית באר-שבע וועדת היגוי ציבורית לבניית תפיסה אזורית למרחב משותף שתכלול תוכנית חינוכית לחיים משותפים מגילי הגן ועד סוף התיכון.

שנת קהילה

למידה משותפת

חיים משותפים