דור

טכנולוגי

הפרויקט "דור טכנולוגי" נועד להקנות לילדים בדואים בנגב אוריינות טכנולוגית, וכך לנסות לצמצם את הפער בינם לבין כלל ילדי ישראל, הנהנים מגישה קבועה ויעילה למחשבים ולאינטרנט.

 לרוב ילדי הקהילה הבדואית בנגב אין גישה למחשבים ולאינטרנט, והפער בינם לבין שאר ילדי הארץ ניכר ככל שחלקה של הטכנולוגיה בתהליכים כלכליים ודמוקרטיים גדל. צמצום הפער הדיגיטלי בין חלקי האוכלוסייה השונים הוכח כמסייע בצמצום פערים חברתיים וכלכליים.

"דור טכנולוגי" מיועד לילדים בכיתות ג'-ד' ולהוריהם, ומטרתו להכיר לילדים את המחשבים ואת השימוש בהם. בפרויקט 23 מפגשים הנערכים במהלך שנת הלימודים, והוא כולל אוריינות טכנולוגית; פיתוח חשיבה; הקניית כלים לייזום רעיונות וביצועם באמצעות המחשב; כתיבת קוד פיתוח תוכנה; ולסיום – תחרות בין הקבוצות המשתתפות בפרויקט.

הפרויקט "דור טכנולוגי" הוקם בשנת 2016.

הפרויקט ״דור טכנולוגי״ פועל בארבעה יישובים בנגב: רהט, שגב-שלום, קאסר-אסר ואבו-תלול. 

נכון לשנת 2017, פועלות במסגרת הפרויקט 24 קבוצות ובהן כ-800 משתתפים – הורים וילדיהם – בשיתוף בתי-הספר והמתנ"סים ביישובים.

הפרויקט הוקם בשיתוף עם עמותת תפוח, הפועלת רבות להעמקת האוריינות הדיגיטלית בקרב ילדים בישראל.

עאיישה אבו פריח

רכזת קהילה

למידע נוסף אודות פיתוח אוריינות דיגיטלית בחברה הבדואית