תוכניות

מזרח תיכון

נחל חברון, שמקורו בעיר חברון, הוא בין הנחלים המעטים החוצים גבולות בין שלוש ישויות:

הרשות הפלסטינית, מדינת ישראל ורצועת עזה. זה שנים רבות שהנחל מזוהם ומסכן את סביבתו ואת התושבים המתגוררים לגדותיו. ישראלים ופלסטינים, ערבים-בדואים ויהודים – כולם סובלים מאותה בעיה. אנו פועלים כדי להפוך את המטרד הסביבתי למוקד לשיתוף פעולה בין הקהילות.

אנו רואים באגן הנחל המשותף משאב הדורש התייחסות סביבתית לצד התייחסות כלכלית וחברתית. באמצעות שיתוף פעולה בשיקום הנחל ויצירת מיזמים משותפים בתחומי הסביבה, התיירות, החינוך והפיתוח הכלכלי נוכל לתרום לאוכלוסיות החיות באגן ולשקם את הנחל וסביבתו.

אנו מביאים לפרויקט זה ניסיון רב שנים בעבודה חוצת גבולות עם גורמים ברשות הפלסטינית ובניהול פרויקטים קהילתיים, כלכליים וחברתיים מורכבים הכוללים קהילות ורשויות מוניציפליות.

בימים אלה נערכים תהליך המיפוי של ההזדמנויות לשיתופי פעולה באגן וכן תהליך נרחב של שיתוף והתייעצות עם הקהילות באזור.

שותפות לטיפול בפסולת אלקטרונית

מרבית הפסולת האלקטרונית הביתית הנוצרת בישראל מגיעה בדרכים שונות לכפרים פלסטיניים בדרום-מערב הגדה המערבית, סמוך לקו הירוק. מדי יום עוברות כ-50 משאיות עמוסות פסולת אלקטרונית מישראל לשטחי הרשות הפלסטינית. באזורים אלה נשרפת הפסולת האלקטרונית או מטופלת בדרכים בלתי מבוקרות, כדי להפיק חומרי גלם ומתכות בעלות ערך. הזיהום שנוצר בתהליך זה, ובעיקר העשן משריפת הפסולת האלקטרונית, הוא מפגע סביבתי כבד הפוגע הן בתושבים הפלסטינים והן בתושבים הישראלים, משני צדי הקו הירוק.

אנו פועלים בשותפות עם גורמים אזרחיים ברשות הפלסטינית לפתרון הבעיה בשלוש רמות:

הקמת מרכז חינוכי-סביבתי לילדים ולבני נוער בשטח הכפרים הפלסטיניים

סיוע במציאת פתרונות מִחזור הולמים וידידותיים לסביבה לפסולת האלקטרונית.

הצגת תוכנית מדיניות לשלטונות הישראליים והפלסטיניים להתמודדות עם התופעה.

נוסף לשותפים מהרשות הפלסטינית, לוקחים בתוכנית זו חלק גם ארגון אדם-טבע-ודין והמרכז לחינוך סביבתי בחירייה.