מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף – מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מעצימים קהילות , מקדמים שוויון , בונים שלום

מוסדות עוגן בנגב

מוסדות עוגן הינם מוסדות גדולים שפעילותם יוצרת השפעה מהותית על מבנה התעסוקה ועל הוצאות והכנסות של האזור בו הם ממוקמים. רכישות של מוצרים ושירותים על ידי מוסדות עוגן יכולים להוות נתח משמעותי מהפעילות הכלכלית באזור.

 

מוסדות העוגן בנגב כוללים את אוניברסיטת בן-גוריון, בית החולים סורוקה, מפעלי כי"ל, עיריות ומוסדות נוספים. למוסדות אלה תקציב רכש כולל שנאמד במיליארדי שקלים  כאשר יותר 50% מתוך תקציב זה מנוצלים עבור רכישת שירותים ומוצרים מהנגב.

מיזם "מוסדות העוגן בנגב" של אג'יק-מכון הנגב פועל למינוף הכוח הכלכלי הטמון במוסדות העוגן של הנגב, על מנת לאפשר לקהילות לייצר לעצמן כלכלה מקומית חזקה ומקיימת אשר תשפר משמעותית את המציאות באזור.

המיזם מציע אסטרטגיה חדשנית להגברת העושר האישי והקהילתי בקרב אוכלוסיות הנגב במטרה למנף את הכלכלה המקומית הקיימת. אין מדובר בתמיכה נוספת של גורמים פילנתרופיים והעברות ממשלתיות. אנו מציעים גישה שונה, החותרת למנף את הכוח הקיים במוסדות העוגן.

 

איך נעשה את זה?

  • זיהוי הצרכים וההזדמנויות הכלכליות של מוסדות אלה ,ובחינת  הקמת עסקים חדשים  בבעלות קהילתית. עסקים אלה יספקו מוצרים ושירותים ברי-תחרות כחלופה לשיטת האספקה הנהוגה כיום שמבוססת בעיקרה ע"י חברות עסקיות גדולות ממרכז הארץ, וזאת לשם קידום רווחת תושבי הנגב.

  • עזרה בארגון עסקים קטנים לעבודה משותפת לשם אספקת צרכי הרכש והשירותים של מוסדות העוגן ובכך הגדלה משמעותית של מוצרים ושירותים הנרכשים באזור.

  • הנגשת מידע אודות מכרזים ורישות בין עסקים בעזרת פורטל ייחודי המתאר את ההזדמנויות הכלכליות בנגב.

 

הניסיון שלנו ב"אג'יק-מכון הנגב" מלמד שעתיד הנגב ופיתוחו מותנה בשינוי הפרדיגמות הקיימות לגבי "פיתוח אזורי". אנו פועלים לפיתוח  גישה שונה המתבססת על יכולות מקומיות וגיוסן.  אנו רואים בפיתוח כלכלה מקומית מקיימת מינוף הכוחות המקומיים ותוך כך נוצר תהליך משמעותי של התארגנות והעצמה קהילתית שהן הבסיס לשינוי פני החברה והכלכלה בנגב.

  לוגו חדש מוסדות העוגן1

כנס מיזם מוסדות העוגן בנגב שנערך באונ' בן-גוריון

כנס מיזם מוסדות העוגן בנגב שנערך באונ' בן-גוריון