מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף – מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מעצימים קהילות , מקדמים שוויון , בונים שלום

חיים משותפים בנגב

בנגב חיים זה לצד זה יהודים וערבים. על אף הקרבה הגיאוגרפית בין הישובים, מתקיים מגע מצומצם בין קבוצות אוכלוסייה אלה. הידע של כל אחת מן האוכלוסיות על רעותה, מבוסס לרוב על בסיסי ידע ארעיים, על סטריאוטיפים ודעות קדומות. אלה באים לידי ביטוי בהימנעות מיצירת שיתוף פעולה ומגע בין שתי הקהילות.

תכנית "חיים משותפים בנגב" מבוססת על מפגש וחוויה של מורים ובני נוער ערבים ויהודים. מפגש זה מאפשר הכרות ישירה ובלתי אמצעית במטרה ללמוד ולהעריך את "האחר" ואת תרבותו. החוויה המשותפת מסייעת להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות, לחזק יחסי אמון, לעודד שיתופי פעולה למען הנגב ולקדם את השאיפה להבניית אזרחות משותפת ושוויונית.

התוכנית מפגישה בין תלמידי מבתי ספר יהודים וערבים במהלך שלוש שנים של תוכנית משותפת מכיתה י' ועד כיתה י"ב. התלמידים נפגשים הן למפגשים חד-לאומיים והן למפגשים דו-לאומיים מתמשכים בהנחיית המורים ובמהלכם הם מכירים זה את זה לעומק, לומדים על השונה והדומה ביניהם, נחשפים לסוגיות המעסיקות כל חברה בנפרד ואת תושבי הנגב ככלל.

התלמידים בוחרים סוגיה אזורית משותפת ומתכננים יחד פעילות מתאימה כגון: מניעת תאונות דרכים, חינוך לסובלנות, עבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. קבוצות התלמידים מודרכות על ידי מורים מבתי הספר השונים שעברו הנחיה מיוחדת של משרד החינוך ואג'יק – מכון הנגב, והידע להפעלת התוכנית מועבר לבתי הספר תוך ליווי של חונכים מקצועיים. הפרויקט פועל ב-14 בתי ספר תיכוניים ברחבי הנגב ומשתתפים בו למעלה מ-200 תלמידים ותלמידות. התוכנית מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך קבלת תעודת בגרות חברתית, ובוגריה עתידים להשתלב התוכנית "שנת קהילה" שאנו מפעילים.

1  3