מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף – מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מעצימים קהילות , מקדמים שוויון , בונים שלום

ארגון הבוגרים

אנו רואים חשיבות גדולה לקשר עם בוגרינו וליצירת תחושת השייכות והשותפות עמם. זאת במטרה להמשיך ולהשפיע הן על החברה הערבית בנגב, והן על החברה היהודית ולקדם את השיח בין שתי החברות.

הקמנו לשם כך מאגר נתונים עבור בוגרי שנת התנדבות בעשור האחרון, והשקנו את פורום הבוגרים כדי לחבר אותם לפעילות של הארגון במשך השנים שהם נמצאים באקדמיה ובשוק העבודה.

במשך כל שנת פעילות את מכינים יחד עם גרעין נציגים תוכנית פעילות שנשלחת לכל הבוגרים, ולשמחתנו הרבה פעילות זו זוכה לאהדה מצדם.

DSCF5729