מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף – מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מעצימים קהילות , מקדמים שוויון , בונים שלום

"אלטליעה"

תוכנית ייחודית שבמסגרתה צעירות ערביות בוגרות תיכון מקדישות שנה מחייהן להתנדבות פעילה ואינטנסיבית במגוון ישובים ערבים בנגב. פעילותן של המתנדבות מתחלקת בין פעילות חינוכית פורמאלית ובלתי פורמאלית בבתי הספר לבין התנדבות וסיוע לקהילה במוסדות בבאר-שבע וביישובים הערביים בנגב, כגון: הביטוח הלאומי, מתנ"סים, מרכז לגיל הרך, מרפאות ועוד.

המתנדבות משתייכות לשלוש קבוצות שונות: קבוצה אזורית, קבוצה בישוב חורה וקבוצה בעיר רהט. המתנדבות עוברות תהליך הכשרה מקיף הן בתחילת השנה והן במהלכה. כמו כן משתתפות המתנדבות בקורס פסיכומטרי ובתוכנית "בניית תמונת עתיד" אשר נועדה להקנות להן מגוון מיומנויות רכות, ולהכינן ללימודים אקדמיים ולהשתלבות בעולם התעסוקה בעתיד.

 

 

 

 

1