מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף – מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מעצימים קהילות , מקדמים שוויון , בונים שלום

אוריינות במשפחה

תכנית אוריינות במשפחה FAMILY LITERACY מאפשרת להורים לשפר את האינטראקציה עם ילדיהם סביב נושא התפתחות השפה באמצעות הקניית כישורי שפה, פעילות משותפת ופיתוח מיומנויות תקשורת החל מגיל צעיר מאד.

במסגרת התכנית פיתחנו והוצאנו לאור ספרי ילדים ומערכי פעילות מגוונים הנשענים על התרבות הערבית-הבדואית בנגב.  חומרים אלה משמשים הורים, ילדים וצוותים חינוכיים תוך שימור ערכי מורשת וזהות מקומית.

במהלך 4 השנים האחרונות הטמענו את התכנית בקרב מאות אמהות ערביות בנגב יחד עם ילדיהן וכן בקרב עשרות מטפלות משפחתונים שקיבלו מאתנו הכשרה והעבירו בעצמן את התכנית למאות אמהות ערביות-בדואיות מהנגב.

מידת מודעות ההורים להשקעה בתחום החינוך לאוריינות טעונה העמקה וטיפוח ודורשת מההורים ללמוד ולהתאמן בתחום זה. תפקיד זה, הנדרש מההורים, אינו מובן מאליו ואינו קל עבור הרבה הורים, וייתכן שחלקם לא זכו בעצמם ליחס כזה מהוריהם או מאחיהם הבוגרים. כל ניסיון מעורבות ותמיכה בהורים צריך לקחת בחשבון את האופי הייחודי של החברה הערבית-הבדואית בנגב, עבודה עם החברה בגובה עיניים, אך כל זאת בדרך מכבדת ותוך כדי שימוש יעיל ביכולות המבורכות הקיימות בחברה. לדוגמה: סבתא או אמא שאינן יודעות קרוא וכתוב עדיין יכולות לספר סיפור-עם לילד שהן שמעו ומעבירות הלאה בעל-פה.

 

 

1