אלסנאבל

קייטרינג בדואי

"אלסנאבל" (שיבולים) הוא מיזם ראשון מסוגו, המספק מדי יום אלפי מנות חמות לילדי בתי-הספר והגנים במועצה המקומית חורה וביישובי הסביבה. בפרויקט שותפים נשים מהיישוב חורה, אג'יק – מכון הנגב והמועצה המקומית חורה.

"אלסנאבל" הוקם בשנת 2008 כפרויקט כלכלי-חברתי על-ידי אג'יק וראש מועצת חורה, ד"ר מחמד אלנבארי. מטרות הפרויקט: שילוב נשים בדואיות, בעיקר חד-הוריות, במעגל העבודה, וכמובן הזנת ילדי חורה והסביבה.

בשנת 2008

 הוקם בשנת 2008 כפרויקט כלכלי-חברתי על-ידי אג'יק וראש מועצת חורה, ד"ר מחמד אלנבארי. מטרות הפרויקט: שילוב נשים בדואיות, בעיקר חד-הוריות, במעגל העבודה, וכמובן הזנת ילדי חורה והסביבה.

בשנת 2015

הוקם במגדל-העמק מפעל קייטרינג דומה, על בסיס המודל של "אלסנאבל" ולאור הצלחתו. זוהי הפעם הראשונה שמפעל בדואי בנגב משמש מודל לחיקוי. "אלסנאבל מגדל-העמק" הוקם בשיתוף עם עמותת להיטיב, המעניקה לנשים הכשרות מקצועיות וליווי חברתי ותעסוקתי.

כ-22 נשים עובדות באלסאנבל יום העבודה שלהן מתחיל בארבע לפנות בוקר. הנשים משתתפות בתוכניות לימודים במהלך החופשות, וכמה מהן אף מתקדמות לתפקידי ניהול במיזם.

שיעור האבטלה בקרב נשים בדואיות בישראל עומד על כ-80%.

זהו שיעור האבטלה הגבוה ביותר מבין כלל הקבוצות המודרות משוק העבודה הישראלי. עובדה זו, יחד עם החוק הקובע כי ילדים עד גיל תשע, המתגוררים ביישובים שמשתייכים לאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים, יקבלו מנה חמה ביום – היו אבני הבסיס להקמת "אלסנאבל".

המיזם פועל כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) והכנסותיו מוקדשות לפיתוח מיזמים חברתיים וכלכליים נוספים בחברה הערבית הבדואית בנגב.

גאדיר האני

רכזת עסקים חברתיים

להזמנות או תיאום סיור בקייטרינג