מייסדים

וועד​ מנהל

ד"ר יהודה פז ז"ל

יושב ראש המייסד

ד"ר אמל אלסנע אלחג'וג'

יושב ראש המייסד

אברי דביר

חבר הוועד המנהל

ויוויאן סילבר

חברת הוועד המנהל

מולי דור

יו״ר

עודה אבו סריחאן

חבר הוועד המנהל

ד"ר ראניה אלקובי

חברת הוועד המנהל

פרופ׳ שפרה שגיא

חברת הוועד המנהל