ועד

מנהל

אברי (אברהם) דביר

מנכ"ל חבר הוועד המנהל

ויוויאן סילבר

חברת הוועד המנהל

מולי (שמואל) דור

יו״ר

עודא אבו-סריחאן

חבר הוועד המנהל

ד"ר ראניה אלקובי

חברת הוועד המנהל

פרופ׳ שפרה שגיא

חברת הוועד המנהל