ועד

מנהל

אברי דביר

חבר הוועד המנהל

ויוויאן סילבר

חברת הוועד המנהל

מולי דור

יו״ר

עודה אב סריחאן

חבר הוועד המנהל

ד"ר ראניה אלקובי

חברת הוועד המנהל

פרופ׳ שפרה שגיא

חברת הוועד המנהל