מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף – מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מעצימים קהילות , מקדמים שוויון , בונים שלום

דוחות

דוחות כספיים

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

דוח פעילות מילולי

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

ניהול תקין

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009